TAXE

  • Cursuri intensive limbi străine

30 ore (limbaj general şi de specialitate, începător, mediu, avansat)

  • Cursuri intensive limbi străine la sediul companiilor

30 ore (limbaj general şi de specialitate, începător, mediu, avansat)

  • Cursuri intensive limba română (străini rezidenți în România)
  • Cursuri conversaţii limba română și limbi străine

(limbaj general şi de specialitate, începător,mediu, avansat)

  • Cursuri pregătire individuală
  • Cursuri limba română studenţi Erasmus

(limbaj general şi noţiuni de civilizaţie, începător, mediu, avansat)

  • Testare nivel 80 lei
  • Examinare (şi eliberare)

certificat de competenţă lingvisticţă – 150 lei+50 lei taxă de urgenţă

  • Pregătire şi examinare ECL (Certificat de competenţă lingvistică în limbi moderne)

Înscriere examinare ECL – 110 lei

Examen ECL
– 85 euro-examen complet
– 50 euro-examen parţial
(vezi site https://ecl.org.ro/ro/)

– Preţul se stabileşte în funcţie de numărul de persoane în grupă şi de numărul de şedinţe alese;
– În cazul retragerii, cursantul îşi poate recupera contravaloarea taxei, numai în condiţiile formulării în scris a cererii de retragere cu cel mult 48 de ore înaintea începerii modulului aferent;
– Cursurile se pot personaliza în funcţie de nevoile cursanţilor;
– Companiile beneficiază de oferta personalizată.