CERTIFICAT COMPETENTA LINGVISTICA

Informaţii privind actele necesare înscrierii în vederea examinării pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică le găsiţi în Metodologia Obţinerii Certificatului de Competenţă Lingvistică, cap. III: click

Inscriere:

  1. Cerere adresată Directorului Centrului de Limbi Străineă de către studenţii care nu au susţinut examenul de limbă străină în vederea înscrierii la licenţă – click
  2. Cerere adresată Directorului Centrului de Limbi Străineă  de către cadrele  didactice ale Universităţii Spiru Haret pentru evaluarea competenţelor lingvistice – click
  3. Cerere adresată Directorului Centrului de Limbi Străine de către persoane din afara Universităţii Spiru Haret pentru evaluarea competenţelor lingvistice- click

Înscrierea, în vederea examinării, se face cu cel puţin 2 zile înaintea datei de testare. În cazul urgenţelor, se va lua în considerare posibilitatea examinării în aceeaşi zi;

Examenul presupune testarea celor patru abilităţi: citire, exprimare scrisă, ascultare, exprimare orală;

Pe certificat este menţionată limba străină la care s-a susţinut examenul, nivelul obţinut (A1, A2, B1, B2, C1,C2) precum şi scopul eliberării;

Se eliberează de către CENTRUL DE LIMBI STRĂINE din cadrul Universităţii Spiru Haret;

Valabilitatea certificatului este de 3 ani şi este recunoscut de către instituţii de Învăţămînt ca şi de instituţii angajatoare.

CURSURI PREGATITOARE: BECFCECAETOEFLDELF-DALFECL (+examen)