TAXE

  • Cursuri intensive limbi străine și limba română (străini rezidenți în România)

30 ore (limbaj general şi de specialitate,  începător,mediu, avansat)

  • Cursuri intensive limbi străine la sediul companiilor

30 ore (limbaj general şi de specialitate, începător,mediu, avansat)

  • Cursuri conversaţii limbi străine

16 ore (limbaj general şi de specialitate, începător,mediu, avansat)

  • Cursuri pregătire individuală (4-12 ședințe lunar)
  • Testare nivel
  • Cursuri limba română studenți Erasmus

30 ore/modul, (limbaj general şi noţiuni de civilizaţie, începător,mediu, avansat)

  • Examinare (şi eliberare)

certificat de competenţă lingvistică   110 lei+40 lei taxă de urgență

  • Pregătire și examinare ECL (Certificat de competență lingvistică în limbi moderne)

 

Înscriere examinare ECL                                 110 lei

Examen ECL                                                    85 euro-examen complet                                      

50 euro-examen parţial

(vezi site https://ecl.org.ro/ro/)

 

-Prețul se stabilește în funcție de numărul de persoane în grupă și de numărul de ședințe alese;

-În cazul retragerii, cursantul își poate recupera contravaloarea taxei, numai în condițiile formulării în scris a cererii de retragere cu   cel mult 48 de ore înaintea începerii modulului aferent;

-Cursurile se pot personaliza în funcție de nevoile cursanților;

-Companiile beneficiază de oferta personalizată.